Tietosuojaseloste

   

Photokrafix Oy:n tietosuojaseloste (kattaa myös Avea Media aputoiminimen)

  Photokrafix Oy kerää tietoja asiakkaistaan, jotta se voi tarjota asiakkailleen parhaan mahdollisen palveluidensa käyttökokemuksen. Asiakastietoja käytetään mm. turvallisen palvelun toimittamiseen sekä asiakaspalvelun laadun kehittämiseen.

  Photokrafix Oy kunnioittaa asiakkaidensa yksityisyyttä, ja käyttää keräämiään henkilötietoja vain tässä tietosuojaselosteessa mainittuihin käyttötarkoituksiin. Photokrafix Oy ei myy eikä luovuta asiakkaidensa tietoja eteenpäin muissa kuin tämän tietosuojaselosteen 7. kohdassa mainituissa tarkoituksissa.
  Toukokuussa 2018 voimaan astuvan EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan henkilörekisterin pitäjällä on velvollisuus informoida rekisteröityjä heidän henkilötietojensa käsittelystä. Tämä seloste täyttää tietosuoja-asetuksen informointivelvoitteen. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen Photokrafix Oy:n palveluita.

  1. Rekisterinpitäjä
  Photokrafix Oy (y-tunnus 2870340-2)
  Postiosoite: 
  Jouttikankaantie 124
  96700 Rovaniemi

  Käyntiosoite:
  Lapinkävijäntie 1
  96100 Rovaniemi

  Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
  Puh. +358 40 758 2809
  E-mail: info@avea.fi

  2. Rekisteröidyt
  Rekisteriin kuuluvat Photokrafix Oy:n asiakkaat. Rekisteriin kuuluvat myös ne henkilöt, jotka ovat ottaneet yhteyttä Photokrafix Oy:n asiakaspalveluun verkkosivujen, puhelimen tai sähköpostin välityksellä tai myymälässä ja jättäneet yhteystietonsa toimeksiannon tai yhteydenoton yhteydessä.

  3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
  Henkilötietojen keräys ja käsittely perustuu:
  asiakkaan antamaan suostumukseen
  Photokrafix Oy:n ja asiakkaan väliseen rekisteröityyn asiakassuhteeseen
  tilauksiin liittyvien velvoitteiden hoitamiseen
  Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
  Henkilötietoja käsitellään vain alla lueteltaviin, ennalta määriteltyihin tarkoituksiin:
  asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpidon helpottamiseen
  tilausten käsittelyyn, toimitukseen ja arkistointiin
  ostohistorian säilyttämiseen mahdollisia tuotepalautuksia tai takuukäsittelyjä varten
  väärinkäytösten estämiseen
  asiakaskokemuksen ja asiakaspalvelun laadun parantamiseen
  yrityksen oman toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
  tilastojen laatimiseen

  4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
  Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
  Tunnistamistiedot, kuten etu- ja sukunimi
  Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  Ostoshistoria: mm. tilatut tuotteet ja hintatiedot, toimitusosoite
  Kontaktihistoria ja tallenteet puhelimen, sähköpostin tai internetin välityksellä käydyistä keskusteluista

  5. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@avea.fi
  Tarkastusoikeus
  Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
  Oikeus tietojen oikaisemiseen
  Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
  Vastustamisoikeus
  Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
  Suoramarkkinointikielto
  Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
  Poisto-oikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
  On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
  Suostumuksen peruuttaminen
  Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
  Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
  Valitusoikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
  Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

  6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
  Asiakkaan itse syöttämien tietojen perusteella asiakkaaksi rekisteröityessään tai tilausta tehdessään.
  Asiakkaan itse tekemän yhteydenoton perusteella. Yhteydenotto voi tapahtua puhelimen, sähköpostin, chatin, Messengerin tai muun internetsovelluksen välityksellä.
  Asiakkaalle toteutettavien käyttäjäkokemuskyselyiden tai -haastattelujen avulla

  7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
  Luovutamme joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille tilausten toimitukseen liittyvien velvollisuuksien täyttämiseksi. Näitä kolmansia osapuolia ovat:
  logistiikkakumppanit, jotka toimittavat lähetykset asiakkaan valitsemaan paikkaan
  maksunvälittäjäkumppanit
  laskuoperaattorit
  perintäyhtiö, kun lasku erääntyy ja siirtyy perintään
  poliisin lupapalvelut 
  Yhteistyökumppaniyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.
  Tarvittaessa luovutamme tietoja myös viranomaisten pyynnöstä, mikäli lainsäädäntö sitä vaatii.

  8. Käsittelyn kesto
  Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
  Asiakas voi pyytää häntä koskevan henkilötiedon anonymisoimista tai poistamista rekistereistämme. Osalle tiedosta lainsäädäntö voi asettaa velvoitteita tiedon pidempiaikaiseen säilytykseen (mm. kirjanpitolaki sekä kuluttajansuojalaki).

  9. Henkilötietojen käsittelijät
  Henkilötietoihin on pääsy vain Photokrafix Oy:n omilla työntekijöillä, jotka on koulutettu käsittelemään henkilötietoja turvallisesti ja vastuullisesti.
  Kaikki rekisterissä olevat henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja palvelimien tietoturva on korkealla tasolla. Tulosteet ja arkistot säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain Photokrafix Oy:n omilla työntekijöillä.

  10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
  Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle kuin poikkeustapauksissa. Poikkeustapauksia ovat vain EU:n ulkopuolelta tulleet tilaukset, jolloin kyseisen tilauksen toimitustiedot luovutetaan kuljetuspalveluyhtiölle toimituksen mahdollistamiseksi.

  11. Evästeiden (”cookies”) käyttö
  Photokrafix Oy:n verkkosivustoilla käytetään evästeitä (pieniä laitteeseen sijoitettuja tekstitiedostoja) tietojen keräämiseen. Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt osoitteeseen, mitä internetsivuja hän on selannut, mitä selainta käyttää sekä mikä hänen tietokoneensa IP-osoite on. Evästeiden avulla voimme muun muassa analysoida sitä, miten hyvin sivustomme ja verkkopalvelumme toimivat. Evästeiden kautta kerättyä tietoa hyödynnetään myös tilastointitarkoituksiin.
  Evästeiden avulla kerättyjä tietoja ei yhdistetä asiakasrekisteritietoihin.

  12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
  Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

  13. Tietosuojaselosteen muuttaminen
  Palvelumme kehittyessä ja lainsäädännön muuttuessa tai tarkentuessa pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Merkittävistä tietosuojaselosteen muutoksista ilmoitetaan palveluun rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

  Päivitetty viimeksi 27.10.2020.
Photokrafix Oy ja Avea Media on rekisteröitynyt Luotettava Kumppani
Photokrafix Oy ja Avea Media on Yrittäjät-jäsenyritys

© Copyright 2020 Photokrafix Oy 

This website was started with Mobirise